ŠKOLKY A ŠKOLY

Školám i školkám nabízíme jednorázová setkání i cyklus na celé pololetí. Můžete si nás ovšem pozvat i na různé osvy a setkání .
 
Setkání ve školách a školkách nejsou muzikoterapií. Nabízejí ovšem nový pohled na využití hudby a rytmu v pedagogickém procesu.
 
Foky ze setkání s námi najdete ZDE a ZDE.
 

Zveme děti na cestu za zvuky a rytmy.

V programu, který využívá muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost a vnímavost, cit pro rytmus, melodii, tóny, jejich délku a výšku. Prostřednictvím her také například rozvíjíme motorické schopnosti, orientaci v prostoru, smysl pro skupinovou spolupráci a schopnost individuální prezentace.
Při setkáních, která trvají 45 minut, pracujeme s rytmickými i melodickými nástroji z celého světa. Výraznou část věnujeme skupinové hře na bubny djembe (africké bubny). Program uzavírá relaxace při živé hudbě
 

PROČ BUBNOVAT?

Bubnování oběma rukama působí na propojení a vyladění mozkových hemisfér, přispívá k rozvoji koordinace. Pomáhá při problémech s psaním, čtením a řečí. Při bubnování ze sebe také uvolňujeme emoce, napětí, agresi, stres...
 
 
 

JEDNORÁZOVÁ SETKÁNÍ

 • - netradiční hudební program na cca 45 minut
 • -dětem projde rukama několik hudebních nástrojů, vyzkouší si hru na vlastní tělo
 • - pracujeme v kruhu, vždy pouze se skupinou tvořenou např. jednou třídou, tedy do 30 dětí
 • - to, co děláme, stojí na pevných základech, má jasně danou strukturu
 • - i pro jednorzové setání máme definované cíle, kterých chceme dosáhnout
 • - program vždy přizpůsobujeme ladění a schopnostem skupiny
 • - učitelé se mohou účastnit s dětmi, nebo jen pozorovat
 
 
 
 
 
 
Setkání mohou být různě zaměřená
Například:
 • zeměpisně - Hudební cesta kolem světa
 • práce s vlastním tělem - hodina pouze s bodypercussion (hra na tělo)
 • pouze bubnování
 • vytváříme společné hudební dílo
 • hrajeme na to, co je po ruce (improvizace)
 • hodně zpíváme (a nemusíme se to dlouze učit)
 • sociometrické hry
 • atp...
 

 

CYKLUS

 • - v rámci pravidelných setkání jdeme více do hloubky v jednotlivých krocích
 • - pracujeme na zvládání krátkých rytmických úseků a jejich opakování
 • - pracujeme na vnímání výšky a délky tónu
 • - rozvíjíme cit pro tempo, hlasitost projevu
 • - rozvíjíme spolupráci ve skupině
 • - rozvíjíme shopnost vlastní prezentace
 • - rozvíjíme sluchovou orientaci v prostoru
 • - rozvíjme nonverbální komunikaci
 • - děti se seznámí s různými etnickými nástroji, umí je pojmenovat a rozeznít
 • - každé setkání uzavírá relaxace - i odpočívání je potřeba se naučit, s námi je to při živé hudbě
 
 
Obvykle dojíždíme na jedno místo v průběhu jednoho pololetí vždy 1x za dva týdny. Vychází obvykle 8 - 10 setkání za ploletí.
Snímek je ze závěrečné "karnevalové" hodiny v MŠ Kaštánek Choceň.
 
 

OSLAVY, SVÁTKY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

Můžete si nás také pozvat při různých příležitostech - například na oslavu Dne matek, Dne dětí, Loučení s předškoláky, na tématicky zaměřené projektové dny (například Afrika, indiáni...). Program vždy přizpůsobíme okolnostem a potřebám na daném místě (například špalír z bubnů pro předškoláky atp...)

Objednání programu do školy / školky

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: