O rámových bubnech

Irský Bodhran, arabský Def, africký Bendir, indická kanjira, sibiřský tungur, hand drum severoamerických indiánů a mnoho dalších. Všechny tyto membranofony jsou si velice podobné a používají se k podobným účelům. Stejně jako zpěv doprovázely a doprovázejí obřady a slavnosti. Vyluzované zvuky a rytmy umžňují hráči propojit se s božstvím v sobě, vybudit v sobě nečekanou odvahu a sílu, zharmonizovat se, dostat do vytržení, komunikovat s podvědomím atd. Záleží na záměru, ale také na zkušenosti a úrovni hráče.