VYNESEME SMRTKU/ZIMU/MORENU ze vsi

25.03.2012 10:00

Milí drazí!
Je to zase tady, blíží se nám jaro! Už to vyzpěvují i ptáci v Brdě!
Zimní usebrání se a rozjímání je pomalu a jistě fuč a je čas začít naplno na vlastní smysly prožívat rychle se měnící dění v přírodě. A taky se setkávat venku! (a ne jen na facebooku, ha ha ha)
Proto:
V NEDĚLI 25. 3. VYNESEME SMRTKU/ZIMU/MORENU ze vsi.


Nacvičili jsme to už vloni, tak si snad na ty písničky vzpomeneme:) Každý znalec a odborný příspěvek o tradicích vítán!
Přijíždět můžete od 10 dopoledne, průvod vyrazí ve 13.30. 
Dopoledne budeme zdobit smrtku - přineste si s sebou něco, čeho se chcete symbolicky "zbavit" (ale i něco na oblečení smrtky, ať holka na poslední cestu nejde hambatá). Též se budou hodit vyfouknutá a nabarvená vajíčka.
S sebou si vezměte cosi k opékání a něco, čím pobavíte ostatní.
Budeme rádi, když si někdo vezme na starosti program pro děti (jako stopovaná atp.)
Lana v lese byly vloni dobrý:) A badmington:)
Další nabídky k pobavení druhých vítáme (např. ohnivá šou...)
S vaší pomocí ohledně dřeva, vaření čajů ap. počítáme.