O muzikoterapii

Muzikoterapie je cílené působení na člověka s pomocí hudby a zvuků, harmonizace či vylaďování všech smyslových, nadsmyslových i fyzických částí člověka. Léčebné působení hudby je vědecky prokázáno a nadále zkoumáno.

Buňky v našem těle jsou malé rezonanční přístroje, které reagují na každý zvuk(vibraci). Hudbu a zvuky vnímáme nejen sluchem, ale celým tělem. Zvukové vibrace lze velmi snadno pocítit např. když hrajete na tibetskou mísu. Mísa se rozvibruje natolik, že v dlani cítíte brnění.Možná je to právě proto,že naše tělo je nejméně z 60-ti procent složeno z vody a voda je skvělou nositelkou zvuku. 

Každý orgán v našem těle reaguje na všechny zvuky z okolí, aniž si to uvědomujeme. Pokud působí některé zvuky po určitou dobu, mají schopnost také měnit uskupení buněk. Pak už záleží, jaké zvuky a jakou hudbu na sebe necháváme vědomě i nevědomě působit. (viz. kniha Skutečná síla vody - Masaru Emoto )

Hudba není to, co je, ale to co znamená pro člověka.

Hudba ovlivňuje lidskou psychiku. A účelně použitá hudba, kterou je muzikoterapie, pomáhá léčit různá traumata a dokáže dodat energii tam, kde je potřeba. S pomocí živého muzikoterapeutického hraní na určité nástroje lze napomoci, aby buňky v lidském těle správně a zdravě fungovaly.

Hudba má vliv také na vegetativní funkce - srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci a pod. Používá se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu, u poinfarktových stavů, i při léčbě dlouhotrvajících chorob, také aktivuje centrum odměn a deaktivuje amigdalu (centrum stresu).

V psychoterapii se hudba užívá například k léčbě adaptability, komunikace, v souvislosti s neurózami.

Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty.

Hudba a muzikoterapie, kterou se zabýváme my, poskytuje při opakovaném působení hluboké uvolnění a harmonizaci organismu i těm, kteří toho při běžných denních aktivitách a postupech nejsou schopni (například hyperaktivní děti, spastici, autisté...).

Terapeut by měl dávat víru, důvěru a empatii, může vést člověka jen tak daleko, kam došel sám... 

 

Texty o muzikoterapii naleznete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzikoterapie

https://www.muzikoterapie.cz

https://mg-muzikoterapie.cz/

https://www.muzikoterapie.net/

https://muzikoterapie.org/

https://www.maut.cz

https://www.expresivniterapie.org/ceska-muzikoterapeuticka-asociace.html