Mgr. Alžběta Jasanská Melkusová

Narodila jsem se do hudebního prostředí. Můj vztah k hudbě ovlivnili táta – muzikolog a etnograf a můj děda, vědecký odborník v oblasti pedagogiky hudební výchovy. V předškolním věku jsem začala hrát na zobcovou sopránovou flétnu, hudební školu jsem vychodila na klarinet a saxofon, sama jsem se naučila hrát na klavír a kytaru. Dětství jsem strávila ve sborech a různých souborech a orchestrech.

V pubertě mne začala zajímat etnická hudba i nástroje, které jsem vyrážela poznávat do přírody. Odolala jsem nabídce studia na konzervatoři a nakonec se vzdala i studia hudební vědy ve prospěch žurnalistiky. Zřejmě proto, abych se po necelých deseti letech mohla na hudbu podívat ještě trochu jinak, srdcem.

Oslovilo mě využití etnických nástrojů a hudby k terapeutické práci. Vystudovala jsem muzikoterapii a od roku 2009 se jí aktivně věnuji a své vzdělání a zkušenosti si postupně rozšiřuji.

Muzikoterapií žijeme spolu s manželem Pavlem Jasanským. Pracujeme zejména s dětmi a dospělými s mentálním a tělesným postižením. Díky dalším aktivitám mám zkušenosti s prací s běžnými dětmi – školáky i předškoláky a s dospělými lidmi.

Kromě muzikoterapeutických aktivit učím děti hrát na zobcovou sopránovou flétnu.

 

Muzikoterapie

vzdělání

 • 2016 MUZIKOTERAPIE VE ZDRAVOTNICTVÍ - výzkum a praxe 2016, účast na konferenci s mezinárodní účastí, 4 hodiny, Praha
 • 2015 MUZIKOTERAPIE A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, účast na konferenci s mezinárodní účastí, 4 hodiny, Praha
 • 2014-2016 Prohloubené základy body-psychoterapie, odborný kurz, sebezkušenostní, lektor MUDr. Tomáš Morcinek, rozsah 234 hodin, 108 kreditů, Praha, Hlavice
 • 2015 účast na prvním Sympoziu CZMTA v Lobči
 • 2014 účast na mezinárodní konferenci MUZIKOTERAPIE VE ZDRAVOTNICTVÍ, 
  SOUČASNÝ VÝZKUM A PRAXE
 • 2013 BODYMUSIC JAKO NEVERBÁLNÍ NÁSTROJ UČITELE, lektor Ing. Jiří Bouda, rozsah 6 hodin, Brno
 • 2012 Kurz Muzikoterapie – brána do světa klienta, lektor Mgr. Jiří Kantor, rozsah 19 hodin, Praha
 • 2012 Pokračovací kurz muzikoterapie, metoda IKAPUS, lektorka Mgr. Markéta Gerlichová, rozsah 30 hodin, Praha
 • 2012 účast na mezinárodní konferenci expresivních terapií Společný prostor, Olomouc
 • 2011 - 2012 Tanečně-pohybová terapie, lektorka Rena Milgrom; studium nedokončeno kvůli nejasnostem na straně školy. Absolvováno cca 100 hodin. Akademie Alternativa, Olomouc
 • 2011 kurz Muzikoterapie a životní cesta I., lektor Mgr. Matěj Lipský, rozsah 18 hodin, Praha
 • 2011 A time to sing, úvod do muzikoterapie hlasem, lektorka Sylka Uhlig (Holandsko), Praha
 • 2010 Kurz muzikoterapie, metoda IKAPUS, lektorka Mgr. Markéta Gerlichová, rozsah 30 hodin, Praha
 • 2010 Hudba, hlas a meditace; týdenní intenzivní zážitkový seminář s Vlastou Markem, více zde, Běla u Jevíčka
 • 2009 – 2010 Celostní muzikoterapie, garant PaedDr. Lubomír Holzer, třísemestrální akreditované vzdělání v rozsahu 165 hodin na Institutu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci

 

praxe – dlouhodobé spolupráce

od roku 2012
 • Speciální základní škola Polička - fotografie s textem si prohlédněte zde
 • Speciální základní škola Bystré - fotografie jsou zde
 • Základní škola speciální a Základní škola praktická Chotěboř 
 • Speciální Základní škola Vysoké Mýto - fotografie jsou zde
 • Denní stacionář Ruka pro život v Litomyšli - fotografie najdete zde, text zde
 • Denní stacionář pro lidi se zdravotním postižením Focus Vysočina - Středisko Chotěboř
 • Speciální základní škola a mateřská škola Litomyšl
 • I. Mateřská škola Litomyšl (speciální třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami)

od roku 2011

 •  
 • Paprsek Velké Opatovice - domov pro osoby se zdravotním postižením - fotky například zde
 • Centrum denních služeb Letovice - Diakonie ČCE - fotografie z vystoupení při Dni otevřených dveří jsou zde
 • Komplex sociálních služeb Betany Boskovice (spolupráce přerušena)
 • Komplex služeb Emanuel Boskovice (spolupráce přerušena)

Vzdělání obecně

 • 2011 – dosud VOŠ a SpGŠ Litomyšl, obor Speciální pedagogika (Dis.)
 • 2008 – 2010 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingová komunikace (Mgr.)
 • 1998 – 2008 (s přerušeními) Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obory: Mediální studia a žurnalistika, Sociální práce a politika (Bc.)

Hudba

 • 1985 – 1998, hra na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon, účast na republikových i evropských soutěžích jako sólistka a s tanečním orchestrem
 • 1986 – 1998, aktivní členka školních, později gymnaziálního sboru, účast na republikových soutěžích, koncerty v Česku i v zahraničí
 • 2001 – dramaturgie Hudebního klubu Sklepy v Boskovicích
 • 2004 – 2006 hra na klávesové nástroje s undergroundovou skupinou Okamžik
 • v současnosti hraji na klávesy, zobcovou sopránovou flétnu.kytaru a etnické hudební nástroje (djembe, didgeridoo, šamanský buben, brumle, fujara, koncovka, různé píšťaly...)