Doporučujeme

Více o muzikoterapii naleznete zde, přidáváme i stránky našich kolegů, protože ne všichni dělají totéž, i když to na první počtení tak může vypadat:) 

http://czmta.cz/

Stránky Muzikoterapeutické asociace České republiky

http://www.bronis.cz/

stránky Petra Swaraje Broniše, hudebníka věnujícího se muzikoterapii a intuitivní práci s dětmi i dospěláky za využití muzikoterapeutických postupů, který plyne na vlnách zvuků a tónů, obvykle s fujarou či jinou píšťalou v ruce:)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzikoterapie

http://www.muzikoterapie.cz

http://mg-muzikoterapie.cz/

http://www.muzikoterapie.net/

http://muzikoterapie.org/

http://sekcemuzikoterapie.717.cz/

http://www.maut.cz

http://www.expresivniterapie.org/ceska-muzikoterapeuticka-asociace.html